Nietypowy sposób na kieszonkowców. Nie zgadniecie czym ich płoszą…