Życie kolumbijskich piłkarzy zagrożone? Otrzymują wiadomości z pogróżkami! -